top of page

תקשורת מקרבת (לא אלימה)

  "Lets play the game of making life more wonderful" - Dr Marshal Rosenberg

אתחיל בנימה אישית - אני כל כך מתרגשת כל פעם שאני מדברת על תקשורת מקרבת, כי הכלי הזה שיפר כל כך את חיי ואת היחסים עם הסובבים אותי שאני מופתעת כל פעם מחדש.

כמו בציטוט למעלה של דר' מרשל רוזנברג, מייסד התקשורת המקרבת או באנגלית תקשורת לא אלימה, התפיסה או הגישה של המקרבת לחיים היא שבמקום לשחק את המשחק "מי אשם" או מי "לא בסדר" אפשר לשחק את המשחק "כיצד לעשות את החיים לנפלאים יותר". התקשורת המקרבת מחזירה אותנו כל פעם מחדש לחיבור לאמת הפנימית שלנו ושל האחר.ת ע"י חיבור לרגשות וצרכים וע"י שפה שמאפשרת ומעודדת את החיבור הזה.

 

ההנחה הבסיסית היא שמאחורי כל פעולה או אמירה שלנו יש צורך אנושי בסיסי ושלכל בני האדם יש את אותם צרכים. דוגמאות לצרכים הם למשל בטחון, הגנה, הבנה, נראות, קרבה, הנאה, משמעות וכו'.

באותו זמן, המקרבת מבחינה בין צרכים לבין אסטרטגיות. למשל צורך משותף לכל בני האדם הוא בטחון אך הדרך להשיג אותו (האסטרטגיה) עשויה להיות שונה מאדם לאדם ואף הפוכה לגמרי. לדוגמה, עבור אחד בטחון הוא להיות בבית ועבור אחרת בטחון הוא להיות בטבע או עבור אחת בטחון הוא להיות לבד בזמן קושי ועבור אחר בטחון הוא להיות ביחד בזמן קושי.

 

התקשורת המקרבת מנחה אותנו לשמוע רגשות וצרכים גם של עצמנו וגם של אחרים, גם בזמן שמה שנאמר או נעשה הן פעולות, מחשבות, שיפוטים, דעות וכו'. ההנחה היא שבכל קונפליקט או קושי בין אנשים (ופעמים רבות גם בינינו לבין עצמנו) אם "נתרגם" את המילים הנאמרות, הדרישות או הפעולות שנעשות לצרכים אנושיים בסיסים הפתרונות יגיעו מעצמם באופן שלא ניתן היה לחשוב עליו מראש.

ואגב ראש - התקשורת המקרבת עובדת כשנמצאים בלב וזה חלק גדול מסוד קסמה ויעילותה הגדולה להעשיר את חיינו. 

 

הגישה הזו גם פשוטה מאוד וגם מורכבת מאוד. היא פשוטה כי על הנייר (או בראש) אפשר ללמוד את החומר  בקורס של כמה שעות, אך היא מורכבת כי הישום שלה הוא תרגול אינסופי לחיים, נוכחות בלב שחיה את מה שישנו בהווה כל פעם מחדש.

bottom of page