top of page

מפגשים אישיים בתל אביב, פרדס חנה ואונליין

chapada 141.jpg

אז איך נראה תהליך אישי איתי, מה עושים?

ברמה ה"טכנית" ניתן לעבוד עם וויס דיאלוג, תקשורת מקרבת או קונסטלציה וכמובן לשלב. אפשר לשבת על כורסאות או בישיבה נמוכה, כמו כן החלל מזמין להיות בתנועה ולהשתמש בקול.

ברמה המהותית, הגישה שלי מאוד אנושית, בגובה העיניים, עם הרבה כבוד לידע הפנימי של מי שעובר את התהליך. אני מאמינה שריפוי וטרנספורמציה מהותיים אפשריים לכולנו מתוך ההתנסות האישית שלי עם עצמי ועם הא.נשים שאני מלווה. 

ברמת היחסים, עבור חלק גדול מהמלוּוים, מעבר לתכנים שבהם עוסקות ובשיטה שבה עובדים, הטיפול עובד גם כחוויה מתקנת של יחסים מיטיבים לחוויה של יחסים לא מיטיבים שחלקינו אולי חווינו בעבר. בתהליך המשותף אני נמצאת שם כדי לאפשר מיכל בטוח ולצעוד יד ביד בדרך ובקצב האישיים של כל אחד ואחת.

bottom of page