top of page

מפגשים אישיים בתל אביב, פרדס חנה ואונליין

chapada 141.jpg

אז איך נראה תהליך אישי איתי, מה עושים?

ברמה ה"טכנית" אני עובדת עם וויס דיאלוג, מסעות שמאניים (ללא משני תודעה) וקונסטלציה. כל אחת מהגישות האלה כוללת תשומת לב לגוף, ומתן חשיבות גדולה לתחושות ול- "embodiment" (התגלמות החוויה בנוכחות גופנית ולא רק הבנה שכלית). העבודה מתרחשת בכל הרבדים: הגופני, הנפשי, התודעתי וברובד היחסים.

ברמה המהותית, הגישה שלי מאוד אנושית, בגובה העיניים, עם הרבה כבוד לידע הפנימי של מי שעובר את התהליך. אני מאמינה שריפוי וטרנספורמציה מהותיים אפשריים לכולנו מתוך ההתנסות האישית שלי עם עצמי ועם הא.נשים שאני מלווה. 

ברמת היחסים, עבור חלק גדול ממי שמגיע.ה אלי, מעבר לתכנים שבהם עוסקות ובשיטה שבה עובדים, התהליך עובד גם כחוויה מתקנת של יחסים מיטיבים לחוויה של יחסים לא מיטיבים שחלקינו אולי חווינו בעבר. בתהליך המשותף אני נמצאת שם כדי לאפשר מיכל בטוח ולצעוד יד ביד בדרך ובקצב האישיים של כל אחד ואחת.

bottom of page